Chính sách bảo mật

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Mộc Liên Hoa, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Tên khách hàng chỉ dùng để phục vụ cho chính Người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ tại Mộc Liên Hoa Furniture. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ
  • Xác nhận thanh toán
  • Những hình thức sử dụng  để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác bao gồm (nhưng không giới hạn) như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng... nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;
  • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;
  • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

3. HẠN CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho bên thứ ba nhận dạng cá nhân người sử dụng có thông tin thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và như trong chính sách bảo mật.

 

Hệ thống Showroom